CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE

Societatea comercială VISO TRADE s.r.o., Pravdova 837, Jindřichův Hradec, 37701, număr de identificare: 26108321, (în continuare ca şi „vânzător”) pentru vânzarea mărfurilor prin intermediul magazinului online, administrat pe pagina de internet www.cadourifantastice.ro.

1. Prevederi generale
1.1. Aceste condiţii de comercializare (în continuare „condiţii de comercializare”) a vânzătorului reglementează dispoziţia constituţională § 1751 a legii nr. 89/2012 Sb. (în continuare „Codul civil”) drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale care rezultă pe baza contractului de cumpărare (în continuare „contract de cumpărare”) încheiat între vânzător şi o altă persoană fizică sau persoană juridică (în continuare „cumpărători”) prin intermediul magazinului online a vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe adresa de internet www.cadourifantastice.ro, şi acesta prin intermediul instrumentului web (în continuare „magazin online pe web”).
1.2. Condiţiile generale reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale la utilizarea paginii web a vânzătorului care este localizată la adresa www.cadourifantastice.ro (în continuare „pagina web”) şi alte relaţii juridice aferente.
1.3. Cumpărătorul este consumatorul sau antreprenorul. Consumatorul este fiecare persoană care în afara activităţii sale economice sau în afara activităţii sale independente încheie un contract cu antreprenorul sau efectuează orice altă operaţie comercială. Antreprenorul este o persoană la care se face referire în secţiunea. § 420 şi 421 a codului civil.
1.4. Condiţiile suplimentare care nu fac parte din condiţiile generale se pot stabili în contractul de vânzare-cumpărare. Condiţiile suplimentare stabilite în contractul de vânzare-cumpărare sunt prioritare faţă de condiţiile generale.
1.5. Prevederile condiţiilor generale sunt o parte integrantă a contractului de vânzare cumpărare. Contractul şi condiţiile comerciale generale sunt întocmite în limba română. Contractul de vânzare cumpărare poate fi încheiat în limba română.
1.6. Textul condiţiilor generale poate fi modificat sau completat cu un conţinut adecvat de către vânzător, ceea ce nu poate afecta drepturile şi obligaţiile menţionate în versiunea anterioară a condiţiilor generale. Modificarea condiţiilor generale va fi anunţată de către vânzător cumpărătorilor prin publicarea pe pagina web sau prin alte mijloace adecvate, cu cel puţin 14 zile înainte de ziua intrării în vigoare şi cumpărătorul (în cazul în care aceste modificări de condiţii generale se referă şi la contractul încheiat cu acesta) are dreptul în această perioadă de timp(înainte de a intra în vigoare aceste modificări) să refuze aceste modificări de condiţii şi poate rezilia contractul. În cazul în care cumpărătorul nu menţionează în scris dezacordul cu propunerea acestor modificări înainte de ziua în care aceste modificări de condiţii generale intră în vigoare înseamnă că acceptă această propunere de modificare. Deasemenea acceptarea devine valabilă prin plasarea unei noi comenzi pe baza arta. 3.4.a acestor condiţii generale sau prin logarea în contul său de utilizator (vezi în continuare).

2. CONT DE UTILIZATOR
2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web, cumpărătorul poate avea acces la contul de utilizator. De pe contul său de utilizator cumpărătorul poate comanda produsele (în continuare „cont de utilizator”). Cumpărătorul poate efectua cumpărăturile şi fără înregistrare, dar numai în cazul în care îi permite magazinul online.
2.2. În scopul înregistrării cumpărătorului pe site, utilizarea acestuia fiind ca şi cumpărător, și în scopul de a comanda produsele și de a întocmi şi a executa contractul de achiziție, cumpărătorul este obligat să furnizeze vânzătorului într-un intervalului de timp solicitat, informații corecte, complete și reale despre cumpărător, care, în funcție de natura sa, pot fi datele cu caracter personal al cumpărătorului. Schimbarea datelor furnizate de către cumpărător, cumpărătorul trebuie imediat după modificare să raporteze aceste schimbări vânzătorului. Vânzătorul nu este responsabil pentru orice daună suportată de către cumpărător sau de un terț ca urmare a încălcării obligațiilor cumpărătorului în temeiul articolului prezent 2.2 din condițiile generale.
2.3. Accesul autorizat la contul de utilizator este posibil numai după introducerea unui nume de utilizator și a unei parole de către cumpărător pe site-ul web. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea și să nu furnizeze altor persoane numele de utilizator și parola și îşi asumă răspunderea că vânzătorul nu este responsabil pentru orice acces neautorizat în contul creat de către cumpărător, nici pentru orice alte daune provocate în legătură cu accesul neautorizat în contul de utilizator al cumpărătorului.
2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator terţelor persoane.
2.5. Vânzătorul poate anula contul dvs. de utilizator, în cazul în care cumpărătorul nu a utilizat acest cont mai mult de 1 an, sau în cazul în care cumpărătorul încalcă condiţiile din contract (inclusiv dacă nu respectă termenii și condiții).
2.6. Cumpărătorul ia în considerare faptul că contul de utilizator poate trebuie să fie neapărat disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară de echipamente hardware și software, sau dacă este necesară întreținerea de hardware și software de către terţe persoane.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
3.1. Secţiunea web a magazinului online conține o listă de produse oferite spre vânzare de către vânzător, inclusiv prețurile individuale a produselor oferite. Prețurile mărfurilor oferite includ TVA și toate taxele aferente. Oferta de vânzare a mărfurilor și prețurile bunurilor rămân în vigoare atâta timp cât acestea sunt afișate în secţiunea web a magazinului online. Aceasta nu împiedică pe vânzător să încheie un contract de cumpărare în condiții negociate individual. Toate ofertele de vânzare a mărfurilor lansate în magazin online în secţiunea web nu sunt obligatorii și vânzătorul nu este obligat să încheie cu cumpărător un contract de achiziție în ceea ce privește produsele oferite.
3.2. Platforma web a magazinului online conţine şi informaţii legate de ambalarea şi livrarea mărfurilor.
3.3. Pentru comandarea produselor cumpărătorul va completa un formular de comandă pe platforma web a magazinului online, în special informaţiile despre:
• cumpărător solicitate de către vânzător,
• produsele comandate de cumpărător (mărfurile comandate cumpărătorul „introduce” în coşul de cumpărături electronic pe platforma web a magazinului online),
• metoda de plată a produselor alese de către cumpărător ,
• date despre modalitate de livrare a produselor comandate, şi
în comandă va fi mereu afişată informaţia de totalul de plată a mărfurilor comandate şi valoarea taxelor legate de livrarea acestora (în continuare în comun „comandă”).
3.4. Comanda cumpărătorului este o propunere de contract de cumpărare iar contractul de cumpărare este încheiat în momentul confirmării consimțământului obligatoriu al cumpărătorului și vânzătorului cu această propunere ( confirmarea comenzii obligatorii de către vânzător). Din acel moment, între cumpărător și vânzător apar drepturi și obligații reciproce.
Prin incheierea contractului de cumpărare, cumpărătorul confirmă faptul că a fost informat despre termene și condiții, inclusiv condițiile de reclamații și este de acord cu acestea. Cumpărătorul este atenționat adăugător despre termene și condiții și despre regulile de reclamații înainte de efectuarea comenzii și are posibilitatea să le studieze.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte a acesteia înainte de încheierea contractului de cumpărare în următoarele cazuri:
– marfa nu se mai produce sau nu se livrează.
– s-a schimbat în mod semnificativ prețul mărfurilor livrate.
În aceste cazuri , vânzătorul va contacta imediat cumpărătorul ca să convină cum se va proceda ulterior. În cazul în care cumpărătorul a achitat o parte sau întreaga sumă a prețului de achiziție, această sumă va fi transferată înapoi pe contul său, contractul de vânzare nu va fi încheiat.
Toate comenzile primite de eshop sunt obligatorii. Comanda poate fi anulată înainte de expedierea acesteia. În cazul în care, comanda nu va fi anulată înainte de termenul de expediere și va fi expediată, vânzătorul poate solicitata rambursarea costurilor de transport. Despre primirea comenzii sunteți informat automat prin poșta electronică – e-mail. În detaliul fiecărui produs și în confirmarea comenzii este estimat timpul de livrare a mărfurilor care nu sunt în stoc. La fiecare produs este afișată informația, dacă este în stoc sau nu. Anularea comenzii poate fi efectuată pe adresa info@cadourifantastice.ro. La anularea comenzii e necesar să indicați numele, e-mailul și numărul comenzii.
3.5. Cumpărătorul declară că informațiile furnizate în comandă sunt corecte, complete și reale. Vânzătorul imediat după primirea unei comenzi, confirmă valabilitatea acesteia prin informarea pe adresa de email a cumpărătorului, care a fost introdusă în contul de utilizator sau în momentul lansării comenzii (în continuare „adresa electronică a cumpărătorului”). O copie a condițiilor comerciale o să fie trimisă cumpărătorului în ataşament împreună cu confirmarea comenzii pe adresa electronică a cumpărătorului.
3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de caracterul comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate) să solicite cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (ori în scris sau prin telefon).
3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător ia naştere în momentul confirmării comenzii de către vânzător (acceptare), care este trimisă cumpărătorului în format electronic la adresa de e-mail introdusă.
3.8. Cumpărătorul ia în calcul faptul că vânzătorul își rezervă dreptul de a nu încheia cu cumpărător nici un fel de contract comercial, dacă el consideră aşa.
3.9. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în cazul încheierii contractului de cumpărare. Costurile suportate de către cumpărător atunci când se utilizează mijloace de comunicare la distanță, în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costul de acces la Internet, costuri telefonice) sunt suportate de către cumpărător.

4. PREŢUL PRODUSELOR, CONDIŢII DE PLATĂ, EET (sistemul electronic de evidența fiscală)
4.1. Toate prețurile produselor sunt contractuale. Pe platforma web a magazinului online preţurile sunt întotdeauna actuale și valabile. Prețurile sunt finale, adică includ TVA, respectiv toate celelalte impozite și taxe pe care consumatorul trebuie să plătească pentru a obține mărfurile, ceea ce nu se aplică în cazul taxelor suplimentare pentru transportul de marfă, etc.
4.2. Unele preţuri promoţionale sunt valabile în limita stocului disponibil la cantitatea selecţionată a produselor în ofertă sau pe o perioadă limitată de timp.
4.3. Împreună cu prețul de achiziţie, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu ambalarea și livrarea. Dacă nu se specifică altfel, în continuare ne referim la prețul de achiziţie și costurile asociate cu livrarea mărfurilor.
4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății ramburs la livrare, prețul de achiziție se achită la recepţionarea mărfurilor. În cazul plății online sau prin transfer bancar, prețul de achiziție este scadent în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de achiziție.
4.5. În cazul plății fără numerar cumpărător este obligat să plătească prețul de achiziție la data prestabilită cu virarea sumei corespunzătoare în contul vânzătorului.
4.6. Vânzătorul are dreptul să solicite oricând plata sumei totale a achiziţiei efectuate înainte de a trimite bunurile spre cumpărător.
4.7. Unele reduceri de preţ la produse ofertate cumpărătorului nu se pot combina între ele.
4.8. Conform legii în vigoare, vânzătorul este obligat să emite cumpărătorului un bon fiscal. În același timp este obligat să evideze online plata primită, în cazul problemelor tehnice cel tîrziu în 48 de ore.

5. REZILIEREA CONTRACTULUI
Retragere de la contract de către cumpărător consumator
5.1. În cazul în care contractul este încheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (prin Internet, eshop), consumatorul are dreptul de a rezilia contractul în termen de 14 zile de la primirea bunurilor. În acest caz, consumatorul va contacta vânzătorul și de preferință, în scris va informa că reziliază contractul și va specifica numărul comenzii, data achiziționării și numărul de cont pentru restituirea banilor. Rezilierea trebuie să fie primită cel târziu în ultima zi a perioadei de 14 zile.
5.2. Această dispoziție nu poate fi înțeleasă ca o oportunitate de a împrumuta bunuri gratuite. Consumatorii, în cazul utilizării dreptului de reziliere în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, va restitui vânzătorului toate bunurile primite conform contractului. În cazul în care nu este posibilă restituirea (de ex. între timp, mărfurile sunt distruse sau consumate), consumatorul trebuie să ofere compensații bănești pentru mărfurile care nu pot fi restituite. În cazul în care mărfurile returnate sunt doar parțial deteriorate, vânzătorul poate solicita consumatorului o compensare în afara cererii sale de restituire a prețului de achiziție. Vânzătorul în acest caz trebuie să dovedească prejudiciul suportat. Vânzătorul în acest caz va returna consumatorului prețul redus de achiziție.
La prețul de achiziție care este restituit cumpărătorului, vânzătorul poate adăuga , de asemenea cheltuielile reale suportate pentru returnarea bunurilor.
5.3. Cum se procedează pentru returnare:
– Vă rugăm să ne informați despre intenția de a returna produsul la adresa info@cadourifantastice.ro, ideal ca răspuns la emailul de creare a comenzii.
– În email indicați:
– Numărul comenzii.
– Denumirea produsului care doriți să-l returnați (numai în cazul când returnați o parte din comandă ).
– Motivul returnării ( mărimea mică, nu funcționează, e deteriorat etc… )
– Numărul de cont pentru restituirea banilor
– Informatii despre modalitatea de expediere a produsului
– Emailul trimis vă rugam sa-l atașați la colet.
Folosiți întotdeauna hârtie pentru ambalaj sau carton, ca să nu se deterioreze ambalajul original. Nu expediați prin ramburs. Vă recomandăm să asigurați produsul.
Adresa pentru returnarea produselor:
Coletăria.ro
921 87 097
Drumul Osiei, nr 53-55, sector 6
062395 Bucuresti

Societatea comercială
VISO TRADE s.r.o.
Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec II, Republica Cehă
Număr de înregistrare: 26108321
5.4. În cazul retragerii de la contract conform art 5.1 din condiţiile generale, returnează vânzătorul cumpărătorului în maxim 14 zile de la rezilierea contractului toate mijloacele financiare inclusiv cheltuielile de transport care au fost acceptate pe baza contractului, în acelaşi mod. Vânzătorul returnează cumpărătorului printr-o altă modalitate mijloacele financiare recepţionate, numai dacă consumatorul este de acord şi dacă nu apar alte cheltuieli aferenţe acestei modalităţi. În cazul în care cumpărătorul optează pentru cea mai ieftină modalitate de livrare a bunurilor, care este oferită de vânzător, vânzătorul returnează cumpărătorului cheltuielile de transport aferente celei mai ieftine modalităţi de livrare a produselor.
5.5. Cu excepţia cazului în care retragerea de la contract a fost stabilită într-un mod explicit, consumatorul nu se poate retrage de la contract:
a) în cazul furnizării serviciilor, în cazul în care acestea au fost îndeplinite cu acordul său anticipat înainte de expirarea termenului pentru retragere de la contract iar antreprenorul a comunicat consumatorului înainte de încheierea contractului, că în acest caz nu are dreptul la rezilierea contractului,
b) în cazul livrării bunurilor sau serviciilor, dacă valoarea lor depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară şi nu are nici o legătură cu voinţa antreprenorului şi care pot apărea în timpul perioadei de retragere de la contract,
c) în cazul livrării băuturilor alcoolice, care pot fi livrate numai după treizeci de zile iar preţul lor depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară în afara controlului antreprenorului,
d) în cazul livrării bunurilor, care au fost modificate după preferinţele individuale ale consumatorului sau a persoanei sale,
e) în cazul bunurilor supuse deteriorării rapide, precum şi bunurile care au fost după livrare irecuperabil amestecate cu alte bunuri,
f) în cazul reparării sau întreţinerii efectuate la locul specificat de către consumatorul şi pe baza cererii sale: cu toate acestea acest lucru nu se aplică în cazul altor reparaţii efectuate decât celor necesare sau în cazul livrării altor piese de schimb decât celor care au fost solicitate,
g) în cazul livrării bunurilor într-un ambalaj închis, care au fost extrase de către consumator şi nu pot fi returnate din cauza motivelor igienice,
h) în cazul livrării unei înregistrări audio sau video sau în cazul furnizării unui program pe calculator, dacă ambalajul original a fost desigilat sau deteriorat,
i) în cazul livrării ziarurilor, publicaţiilor periodice sau revistelor,
j) în cazul furnizării cazării, transportului, mesei sau petrecerii în timpului liber, dacă antreprenorul furnizează aceste servicii într-un timp util şi prestabilit,
k) în cazul contractelor încheiate în cadrul unei licitaţii conform legislaţiei care reglementează licitaţiile publice, sau
l) în cazul funrizării unui conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
5.6. Cumpărătorul ia în calcul faptul, că dacă bunurile returnate de cumpărător vânzătorului vor fi deteriorate, uzate sau parţial uzate, vânzătorul are dreptul pentru recompensarea daunelor produse. Vânzătorul are dreptul la plata daunelor şi are dreptul de a stabili în mod unilateral modalitatea de rambursare a preţului de achiziţie şi împotriva pretenţiilor cumpărătorului.
5.7. Până în momentul recepţionării mărfurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul oricând să rezilieze din contract. În acest caz vânzătorul returnează cumpărătorului suma aferentă fără întărzieri prin virament bancar în contul desemnat de către cumpărător.
5.8. În cazul în care împreună cu mărfurile se oferă cumpărătorului un cadou, este încheiat între vânzător şi cumpărător un contract de donare cu o condiţie ulterioară de dezlegare, în cazul în care are loc retragerea de la contract din partea cumpărătorului, contractul de donare rămâne valabil iar cumpărătorul are obligaţia de returna şi cadoul împreună cu mărfurile returnate.

6. TRANSPORTUL, LIVRAREA ŞI RECEPŢIONAREA BUNURILOR
6.1. Modalitatea de transport a bunurilor este stabilită de către vânzător, dacă nu este stabilit altfel în contract. În cazul în care modalitatea de transport este stabilită pe baza solicitării cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul şi costurile suplimentare posibile aferente acestei modalităţi de transport.
6.2. În cazul în care vânzătorul în conformitate cu contractul de achiziţie trebuie să livreze mărfurile la locul desemnat şi stabilit de către cumpărător, cumpărătorul este obligat să recepţioneze marfa la livrare. În cazul nepreluării expediţiei de către cumpărător, VISO TRADE s.r.o. îşi rezervă dreptul de solicitare a achitării tuturor costurilor legate de comanda, dacă cumpărătorul nu recepţionează mărfurile în mod repetat.
6.3. În cazul în care din motivele din partea cumpărătorului este necesară livrarea repetată într-un mod diferit nu cum a fost stabilit în contract, cumpărătorul este obligat să suporte şi să achite costurile legate de livrarea repetată a mărfurilor, respectiv costurile legate de o altă modalitate de livrare.
6.4. Marfa este livrată prin firma de curierat. Dacă cumpărătorul nu va fi gasit la adresa indicata, va primi în cutia poștală notificare despre livrarea comenzii. La aceste comenzi nu avem posibilitatea de a influența, monitoriza sau comunica cu transportatorul. Greutatea maximala a unui colet este numai 10 kg. Reclamarea expedierii este posibilă numai la preluare! ATENȚIE! Dacă coletul este vizibil deteriorat sau dacă este rupta banda de protecție, faceți reclamarea direct la transportator. Pentru daunele apărute la transportare (coletul este vizibil deteriorat) nu este responsabil vânzătorul. Coletul este de obicei livrat in 4 zile lucrătoare.

7. RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE, GARANŢIA PRODUSELOR, RECLAMAŢIILE ŞI PLĂNGERI7.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale în ceea ce priveşte răspunderea vânzătorului pentru daune, înclusiv pentru garanţie este reglementată în general de legislaţia relevantă în vigoare şi Procedura de reclamaţie.
7.2. Procedura de reclamare
Produsele care pot fi reclamate, trebuie să fie transmise spre examinare imediat după descoperirea defectului, trebuie să fie curate și cu documentația corespunzătoare, cu descrierea problemei sau poate fi indicată localizarea defectului.
Cum se procedează pentru reclamarea produselor
– Informați-ne despre apariția condițiilor pentru reclamare la adresa info@cadourifantastice.ro, ideal ca răspuns la emailul de creare a comenzii.
În email indicați:
– Numărul comenzii
– Denumirea produsului, care doriți să/l reclamați
– Motivul reclamației – defectul.
– Numărul de cont.
Vă vom informa prin email despre procedura care urmează.
În cazul respingerii cererii de reclamare de către vânzător cumpărătorul are dreptul de a contacta ANPC(Autoritate Națională pentru protecția consumatorului) pe pagina http://www.anpc.gov.ro/.
Vanzatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele rezultate din exploatarea produselor, proprietăți funcționale și daunele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare a produselor, precum și daune cauzate de evenimente externe și manipulări greșite. Pentru acest defecte nu se oferă nici perioada de garanție.
Din motive de igienă pentru reclamație sunt admise numai produsele curățate în mod corespunzător.

8. ALTE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR CONTRACTUALE
8.1. Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a preţului de achiziţie a bunurilor.
8.2. Cumpărătorul ia în considerare faptul că echipamentele de sotware şi alte tipuri de conţinut a magazinului online pe web (inclusiv fotografiile produselor oferite) sunt protejate prin drepturi de auto. Cumpărătorul se obligă că nu se va angaja în nici o activitate care ar putea să permită părţilor terţe să intervină sau să utilizeze în mod ilegal software-ul sau un alt conţinut al platformei web a magazinului online.
8.3. Cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze mecanisme în platforma web a magazinului online, software-ul sau alte activităţi şi acţiuni, care are putea afecta negativ funcţionarea platformei web a magazinului online. Utilizarea platformei web a magazinului online poate fi utilizată numai în măsura în care nu afectează drepturile altor clienţi a ai vânzătorului şi care este în conformitate cu scopul său.
8.4. Vânzătorul în relaţia cu cumpărătorul nu este supus niciunui cod de comportament în conformitate cu legea § 1826 parag. 1 din codul civil.
8.5. Cumpărătorul ia în considerare faptul că vânzătorul nu este responsabil de daunele provocate de intervenirea persoanelor terţe pe pagina web sau din cauza utilizării site-ului web în alte scopuri decât au fost cele stabilite.

9. PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, TRIMITEREA MESAJELOR DE INFORMARE
9.1. Protejarea datelor personale a cumpărătorului, care este o persoană fizică, este reglementată de legea în vigoare nr. 101/2000 Sb., pentru protecţia datelor cu caracter personal.
9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea acestor date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de identificare, adresa de e-mail, număr de telefon (în continuare totul sub denumire de „date personale”).
9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor personale de către vânzător şi aceasta în scopul realizării drepturilor şi obligaţiilor din contractul comercial şi pentru scopul de a trimite cumpărătorului mesajele cu caracter informativ din partea societăţii.
9.4. Cumpărătorul ia în considerare că este obligat ca datele sale personale (la înregistrare, în contul de utilizator, la comanda efectuată pe platforma web a magazinului online) să introducă corect şi într-un mod real, şi deasemenea, are obligaţia să informeze vânzătorul cu privire la modificarea datelor sale personale.
9.5. Vânzătorul poate desemna o persoană terţă ca un procesor a prelucrării datelor personale ale cumpărătorului. În afară de persoanele care transportă bunurile, datele personale nu vor fi oferite mai departe de către vânzător persoanelor terţe, fără acordul cumpărătorului.
9.6. Datele personale vor fi prelucrate pe o perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate electronic într-un mod automat sau tipărite într-un mod neautomat.
9.7. Cumpărătorul confirmă, că datele introduse sunt precise şi că a fost informat că este vorba de oferirea datelor de bună voie, nesilit de nimeni. Cumpărătorul afirmă că a fost informat despre faptul că acordul cu prelucrarea datelor personale îl poate retrage în raport cu vânzătorul printr-o notificare scrisă şi livrată la adresa vânzătorului.
9.8. În cazul în care cumpărătorul ar avea impresia, că vânzătorul sau procesorul (art 9. 5) efectuează prelucrarea datelor sale personale în afara conformităţii cu protejarea vieţii private şi personale, sau dacă datele personale sunt inexacte în ceea ce priveşte scopul prelucrării, poate proceda în felul următor:
• cere explicaţie de la vânzător sau procesor,
• solicită vânzătorului sau procesorului să elimină această situaţie creată. Se poate solicita chiar blocarea, corectarea, completarea sau eliminarea datelor personale. În cazul în care solicitarea cumpărătorului este conform ultimei propoziţii legitimă, vânzătorul sau procesorul vor elimina această situaţie creată. În cazul în care vânzătorul sau procesorul nu onorează această cerere, cumpărătorul are dreptul să se adreseze direct Oficiului pentru Protecţia datelor cu caracter personal. Prin această dispoziţie nu este afectat dreptul cumpărătorului de a se adresa cu iniţiativa sa direct la Oficiu pentru Protecţia datelor cu caracter personal.
9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informaţii cu privire la prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să-i furnizeze această informaţie. Vânzătorul are dreptul să solicite o compensaţie rezonabilă pentru furnizarea acestor informaţii, însă valoarea nu poate depăşi costul furnizării informaţiilor solicitate.
9.10. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea mesajelor informative legate de mărfuri, servicii sau magazinul vânzătorului prin poşta electronică pe adresa cumpărătorului şi este de acord să primească comunicările comerciale ale vânzătorului pe adresa electronică a cumpărătorului.
9.11. Conţinutului dispoziţiei articolului 9 a condiţiilor comerciale este şi conţinutului unui ataşament individual denumit „Politica de confidenţialitate”.

10. LIVRARE
10.1. Dacă nu se stabileşte altfel, toate comunicările legate de contractul comercial trebuie livrate în scris celeilalte părţi, şi acesta ori în format electronic, personal sau prin corespondenţă poştală (după preferinţa expeditorului). Cumpărătorului se comunică toate informaţiile pe adresa de e-mail, înregistrată în contul de utilizator.
10.2. Mesajul este livrat:
• în cazul livrării prin e-mail – în momentul recepţionării mesajului pe server în căsuţa de intrări; integritatea mesajelor trimise prin e-mail poate fi securizată de un certificat,
• în cazul livrării personale sau prin intermediul serviciilor poştale – în momentul preluării expediţiei de către adresat,
• în cazul livrării personale sau prin intermediul serviciilor de curierat – şi în cazul în care preluarea expediţiei de către destinatar (eventual persoana desemnată pentru preluarea corespondenţei în locul destinatarului) este refuzată,
• în cazul livrării prin intermediul serviciilor poştale – în momentul expirării termenului de zece (10) zile de la staţionarea expediţiei şi efectuarea apelului către destinatar să preia expediţia, în cazul în care expediţia este staţionată la oficiul poştal şi asta şi în cazul în care destinatarul nu a fost informat despre această staţionare.

11. CLAUZE FINALE
11.1. În cazul în care relaţia asociată cu utilizarea paginii web sau relaţia juridică a contractului de achiziţie conţine un element internaţional, atunci părţile sunt de acord că relaţia este reglementată de legislaţia cehă. Prin ceasta nu sunt afectate drepturile consumatorilor care decurg din reglementările generale, obligatorii şi legale.
11.2. În cazul în care orice prevedere a condiţiilor comerciale nu este validă sau ineficientă, sau ar putea deveni, în locul dispoziţiilor nevalabile se adoptă dispoziţii noi şi valabile similare cu cele anterioare. Invaliditatea sau ineficienţa a unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Modificările şi completările în contractul comercial sau în condiţiile comerciale necesită să fie sub o formă scrisă.
11.3. Contractul comercial, inclusiv condiţiile comerciale sun arhivate de către vânzător într-un format electronic şi nu sunt disponibile.
11.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula contractul de cumpărare înainte de trimitere a produselor comandate, dacă dintr-o greșeală acestea sunt oferite la un preț necorespunzător, pentru aceste bunuri în total neadecvat. În acest caz cumpărătorul va fi anunțat despre acest fapt, contractul de cumpărare nu va fi încheiat și comanda va fi anulată de vânzător.

În Jindřichův Hradec, data 14. 9. 2018
Aceşti termeni şi condiţii sunt valabile şi intră în vigoare începând cu data de 14. 9. 2018